Ιούνιος 2022

Η έννοια της ψυχικής υγείας υπήρχε από πάντα, βέβαια όχι με την έννοια που την καταλαβαίνουμε και αντιμετώπιζουμε στο σήμερα. Σε όλους τους πολιτισμούς, από την κεντρική Ασία, την Εγγύς Ανατολή, την Αμερικανική ήπειρο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Αφρική, κοινή ήταν η αντίληψη ότι η ψυχική νόσος, όπως και κάθε άλλη νόσος, ήταν «σταλμένη […]

Have a question?